Islandsk stormvejr omkring Sterling’s ejer

 

FL Group’s administrerende direktør og hovedaktionær, Hannes Smárason, beskyldes for at have fjernet ISK 3 milliarder fra selskabets bankkonto i Luxembourg uden godkendelse fra den øvrige bestyrelse

 

REYKJAVÍK: Hannes Smárason, administrerende direktør og hovedaktionær i det islandske, børsnoterede investeringsselskab FL Group, der overtager Sterling Airlines pr. 1. januar 2006, blev stærkt kritiseret af flere aktionærer på FL Group’s generalforsamling i Reykjavík i dag.

Ifølge en af beskyldningerne har Hannes Smárason tidligere i år, mens han var formand for bestyrelsen i FL Group, flyttet ISK 3 milliarder (omkring DKK 300 millioner) fra FL Group’s bankkonto i Luxembourg til en konto, også i Luxembourg, tilhørende investeringsselskabet Fons. Pengene er senere tilbageført til FL Group’s konto, men kritikken går først og fremmest på, at Smárason har handlet helt på egen hånd uden godkendelse fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Det er kun få uger siden, den administrerende direktør i FL Group, Ragnhildur Geirsdóttir, forlod firmaet med dags varsel, fordi hun ikke ville medvirke til Smárasons økonomiske dispositioner udenom bestyrelsen. Ligeledes udtalte hun, at hun ikke ville medvirke til købet af Sterling, idet hun fandt prisen på DKK 1,5 milliard urealistisk høj.

En af aktionærerne i FL Group, Vilhjálmur Bjarnason, der er lektor i økonomi på Reykjavíks Universitet, oplyste på generalforsamlingen, at der i finanskredse i Reykjavík går rygter om, at FL Group har været aktuel i billedet omkring Sterling gennem de seneste par år, og at det reelt set var FL Group, der i foråret i år købte Sterling af det norske rederi Fred. Olsen.

Bjarnason krævede svar på, om transaktionen i Luxembourg med ISK 3 milliarder til Fons’ konto og senere tilbageførelse til FL Group i virkeligheden var et led i finansieringen af købet af Sterling. (Fred. Olsen solgte Sterling til Fons for DKK 375 millioner.)

Bjarnason lod forstå, at han kun kunne få den opfattelse, at hele handelen omkring Sterling i realiteten drejer sig om, at Hannes Smárason har handlet med sig selv. Efter at have erhvervet Sterling for DKK 375 millioner har Smárason nu, som lektoren fra Reykjavíks Universitet opfatter sagen, solgt selskabet til sin egen virksomhed, FL Group, for DKK 1,5 milliard.

Smárason svarede, at han ikke var i stand til at informere detaljeret om de forskellige transaktioner på stående fod, men at han ville lade udarbejde en rapport om sagen, hvilken vil blive forelagt forårs-generalforsamlingen.

 

TRAVEL PEOPLE NEWSLETTER – 01NOV2005