FDM Travel i nye klæder

 

For første gang i FDM’s historie adskilles rejsebureaudelen fra hovedorganisationen – med Jan Lochart som administrerende direktør for rejsebureauet.

 

MED UDNÆVNELSEN af Jan Lochart (tidl. Kuoni Danmark samt Brøndby IF) som ny administrerende direktør i FDM Travel A/S står FDM-organisationen for en gennemgribende ændring i sine grundvolde.

   Siden rejsebureauet blev stiftet i 1950, har det været den til enhver tid siddende administrerende direktør for interesseorganisationen FDM, der tillige har været administrerende direktør for rejsevirksomheden, ligesom bestyrelsen for FDM har været identisk med FDM Travel’s bestyrelse.

Den øverste daglige ledelse af rejsebureauet har i alle år været lagt i hænderne på en ’rejsebureauchef’, som samtidigt har haft titel af kontorchef i FDM.

   Dette noget specielle arrangement skyldes i høj grad den væsentlige sammenblanding af FDM´s henholdsvis rejsebureauets økonomi samt ressourcemæssige udnyttelser.

   Siden 1950, hvor legendariske Paul H. Ewerløf satte sig i chefstolen på rejsebureauet, har der kun været fem rejsebureauchefer i FDM. Titlen er reelt ikke blevet benyttet, siden Jesper Ewald i 2004, frivilligt eller ufrivilligt, valgte at træde et skridt tilbage for i stedet at blive produktions- og indkøbschef, hvorefter ledelsesansvaret blev delt op på tre funktionschefer, der alle refererede til FDM´s administrerende direktør.

 

Ekstern partner

Med udnævnelsen af Jan Lochart er mere en 60 års tradition blevet brudt – og noget sådant gør man ikke i FDM uden en særlig grund!

   Ligeledes er udnævnelsen af en ny bestyrelse, der – udover at omfatte FDM´s administrerende direktør, Thomas Møller Thomsen – består af erhvervsmanden Ulrik Bülow og luftfarts- og erhvervsmanden Jens Wittrup Willumsen (VisitDenmark, Air Greenland, Atlantic Airways m.fl.), et banebrydende skridt for den gamle organisation.

   Baggrunden herfor kan måske søges i, at FDM Travel A/S i 2011 kom ud med et underskud på ca. DKK 7,5 millioner efter i flere år at have bidraget positivt til FDM´s hovedkasse.

   Omsætningen i FDM Travel faldt i pågældende år fra DKK 752 milIioner i 2010 til DKK 683 millioner i 2011. Et sådant fald på ca. 10 pct. og et formentligt yderligere pres på indtjeningen i 2012 kan have medvirket til, at FDM har forstået, at ’nye koste’ måtte til.

   Desuden kan den nye struktur ses som et forvarsel om et delvist salg af rejsebureaudelen. Umiddelbart kan man forestille sig en ekstern partner fra et hjørne i rejsebranchen, som vil være helt nyt for FDM Travel, og som dermed kan medvirke til en udvidelse af rejsesortimentet såvel som en større uafhængighed fra motororganisation FDM..

   Med en omsætning på omkring DKK 700 millioner er FDM Travel et interessant partnerobjekt for mange aktører. Desuden tæller højt, at FDM Travel har et særdeles specielt kundesegment, som ikke er noget andet rejsebureau beskåret, i hvert fald ikke i tilnærmelsesvis samme størrelsesorden. ¤

 

TRAVEL PEOPLE NEWSLETTER – 04JAN2013