Zleep Hotels til Aarhus

 

Peter Haaber vil udbygge Zleep-hotelkæden både i Danmark og i udlandet. Fra kommende årsskifte overtager han Hotel Mercur i Viby ved Aarhus.

 

 

Af Preben Jack Petersen.

 

ZLEEP HOTELS, den danske lavpris-hotelkæde, overtager pr. førstkommende årsskifte Hotel Mercur i Aarhus-forstaden Viby og omfatter herefter i alt syv hoteller – fire i Københavns-regionen, et i Billund, et i Hamburg foruden nyerhvervelsen i Viby ved Aarhus.

   Peter Haaber er manden, der ’opfandt’ Zleep-konceptet. Han fandt, at der var behov for hoteller, hvor folk kunne købe et værelse for overnatning uden at skulle tvinges til at betale for ekstra-faciliteter, som de i realiteten ikke havde brug for. I samarbejde med Egon Klitgaard, daværende chef på Hotel Legoland i Billund og senere på SAS Radisson i Silkeborg, gik han i 2003 i gang med etableringen af en sådan kæde. Egon har bidraget til kædens opbygning med et lille hotel i Hamborg, som Egon ejer og driver som Zleep-hotel på franchise-basis.

   Hotel Mercur er beliggende i en bygning på Torvet i Viby, hvilken ejes af det århusianske forsikringsselskab Aros, der vedblivende vil have kontorer i husets 8. henholdsvis 9. etage.

   Hotelvirksomheden vil omfatte de nederste syv etager med i alt 126 nyrenoverede værelser.

   Renoveringen er i øjeblikket i fuld gang og sker i en joint venture mellem Aros og Zleep.

   I stueetagen bliver plads til en restaurant, som Zleep dog ikke selv vil drive. Hvem som skal være operatør subsidiært forpagter af dette spisested, er endnu ikke afgjort:

   ’Vi sigter mod et restaurant-foretagende, som er i stand til at skabe et spisested, der ikke blot er attraktivt for hotelgæsterne, men også for lokalbefolkningen i Viby,’ udtaler Peter Haaber.

   At hotellet er beliggende i Viby udenfor Aarhus, betragter Peter kun som en fordel:

   ’Derved får gæsterne let adgang til både motorvej og Aarhus Midtby, og hotellet bliver på den måde attraktivt for både håndværkere, erhvervsfolk og turister,’ påpeger han. ’Jeg vil endda sige, at for den målgruppe har hotellet den perfekte beliggenhed.’

   Samme koncept lå til grund for etableringen af benzinselskabet Esso’s kæde, Esso Motor Hotels, tilbage i 50’erne. Eksempelvis var Hotel Legoland i Billund et Esso Motor Hotel, inden det fik navnet Hotel Vis-a-Vis for senere at ende som Hotel Legoland.

   Andre Esso Motor Hotels blev overtaget af Scandic-kæden, hvorfor man stadig ser visse Scandic-hoteller beliggende i byernes udkanter.

  

Genialt navn

Peter og hans bagland har planer om en fortsat udbygning af Zleep-kæden – først og fremmest i Danmark, men principielt også i andre lande, hvorfor investor-partnere søges.

   Mulighederne er forskelligartede fra land til land. I nogle lande findes allerede i dag rigeligt med lavpris-hoteller, mens konceptet er mindre udbredt i andre lande.

   En enorm fordel for Zleep-hotellerne er selve navnet. At stave Sleep med Z i stedet for med S er ikke blot unikt, men enhver marketing- og reklamemand vil helt enkelt betegne det som genialt, og eksperter tror, at lige nøjagtigt firmanavnet giver virksomheden endog meget store muligheder både hjemme og internationalt. Det er let og enkelt at markedsføre, og det går direkte ind i folks bevidsthed. ¤

 

TRAVEL PEOPLE NEWSLETTER – 20SEP2013