Lufthavnshotel i Aalborg

 

Nord-Jyllands højt anerkendte entreprenørfirma A. Enggaard samt det hæderkronede Hotel Scheelsminde er gået sammen om opførelse af et lufthavnshotel i Aalborg.

 

Af Preben Jack Petersen.

 

BÜHLMANN AIRPORT HOTEL er navnet på det kommende hotel i Aalborg Lufthavn, der forventes åbnet 1. oktober næste år. Ved åbningen vil hotellet have 64 dobbeltværelser, og der er gjort forberedelse til en efterfølgende udvidelse af antallet af værelser med yderligere 52.

   Foruden værelserne indrettes hotellet med lounge og barområde, der desuden skal fungere som morgenmads-restaurant om morgenen og i formiddagstimerne.

   Endvidere bliver der mulighed for at leje kontorlokaler på enten dagsbasis, pr. uge eller pr. måned. Til den facilitet skal så lægges, at lejeren har fly holdende udenfor døren. Ren luksus for den moderne forretningsmand!

   ’Noget lignende er ikke set i nogen anden dansk lufthavn,’ betoner Søren Svendsen, lufthavnschef i Aalborg.

   Søren har været chef i den nordjyske lufthavn siden 2008. Sammen med sin marketingdirektør, Rikke Mølgaard, har han satset benhårdt på en forøgelse af trafikken, og i juni i år kunne den nordjyske lufthavn bryste sig af det højeste passagerantal nogensinde.

   Søren blev i fjor hædret med Luftfartspokalen, tildelt af foreningen Danske Luftfartsjournalister. Han modtog den som en æresbevisning for sin indsats og opnåede resultater af lufthavnens stærke udvikling, siden han tiltrådte.

 

Enggaard er hoved-investor

Gennem de senere år har lufthavnschefen forsøgt at interessere diverse hotelkæder, både i Danmark og udlandet, for investering i et hotel ved lufthavnen. Men det blev kun til afslag på afslag. Finanskrisen fra 2008 var stadigvæk for tæt på.

   Da Søren Svendsen en dag luftede sit ønske om et lufthavnshotel overfor sin mangeårige ven, fhv. luftkaptajn i daværende Maersk Air og hotelejer Peter Chr. Jensen, tændte denne straks på idéen.

   Peter mente, at opgaven kunne løses på lokalt plan, og efter at have givet Sørens idé nogle tanker, rettede han henvendelse til storentreprenør Asger Enggaard i Aalborg-forstaden Svenstrup, der ’i gamle dage’ var fast kunde på Hotel Scheelsminde i Aalborg, hvilket hotel har været ejet af Peters familie i mere end 50 år. Omvendt var Scheelsminde også i datiden kunde hos A. Enggaard ved ombygninger, udvidelser m.m.:

   ’I dag er A. Enggaard imidlertid meget for store til at udføre småopgaver for os,’ siger Peter med et smil. ’Men et lille lufthavnshotel i 28 millioner-klassen tager de gerne hånd om.’

   A. Enggaard står i dag for opførelsen af adskillige større projekter i Nord-Jylland, bl.a. på Aalborg Havn, har bygget det nye, flotte Scandic-hotel i Aarhus og andre lignende store opgaver.

   Enggaard har påtaget sig størstedelen af investeringen i hotelprojektet i Aalborg Lufthavn, mens Peters familiehotelselskab står for den resterende del.

   Aalborg Lufthavn er ikke involveret som investor, men er ophavsmand til idéen og har solgt det areal, som hotellet opføres på, til bygherrerne.  

   Hotelbygningen opføres separat fra lufthavnsterminalen, men de to bygninger vil være placeret så tæt på hinanden, at der etableres en forbindelsesvej, som gør det muligt for passagererne/hotelgæsterne at gå tørskoet mellem de to bygninger.

 

Arkitektstregerne

Med den erfaring, Peter Chr. Jensen er i besiddelse af fra sine år som luftkaptajn hos Maersk Air og senere Cimber Sterling samt ligeledes fra det familieejede Scheelsminde og aktuelt fra Ruths Hotel i Skagen, har han været den rette person til at pege på de behov, der er gældende for et lufthavnshotel. Han har kunnet se aspekterne fra begge sider af bordet, således både inside og fra kundeside.

   Kravene til hotellets funktioner er herefter blevet omsat til arkitektens æstetiske streger. Det er sket hos Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS i Aalborg, der siden 1996 har signeret et stort antal elegante byggerier, både private hjem, institutioner og erhvervsejendomme, med sans for kombinationen af æstetik og funktionalitet, selvsagt flest i Nord-Jylland, men også ude i landet samt i udlandet. Bl.a. har Bjørk & Maigård været arkitekt på Scandic-hotellet i Aalborg.

 

Aktiv mor på 88

Scheelsminde er et tidligere landbrug. Bl.a. har De Danske Spritfabrikker i Aalborg avlet kartofler på dets marker.

   I 1960 blev Scheelsminde overtaget af Peters far, Hugo Jensen. Han indrettede motel og siden hotel på stedet og inddrog Peter i forretningen, da denne var færdig med skolen.

   Peter blev uddannet både i køkkenet og som tjener samtidigt med, at han læste til pilot. Efter nogle år i mindre luftfartsselskaber gik han videre til Maersk Air, hvor tjenergerningen kom lidt i baggrunden, indtil daværende chef, for nylig afdøde Bjarne Hansen, gav tilladelse til, at Peter kunne arbejde ’hårdt og effektivt’ fra mandag til torsdag for derefter at holde fri i weekend’erne. ’Holde fri’ blev der dog ikke tale om i praksis, for Peter anvendte weekend’erne til at arbejde hjemme på Scheelsminde!

   For fem år siden fik Peters datter Anemette (32) og svigersønnen Danni Bühlmann (37) overdraget ledelsen af Scheelsminde, og det er også dem, der får det overordnede ansvar for driften af lufthavnshotellet. Anemette blev uddannet på en af verdens fineste hotelskoler i Lausanne og jobbede siden i Sydney henholdsvis Singapore. Danni er tjeneruddannet i Danmark.

   Navnet Bühlmann er det oprindelige efternavn på Peters mor, Aloisia, schweizer af fødsel og i dag 88 år gammel, og som har sin bolig på Scheelsminde, hvor hun stadig er aktiv. Bl.a. har hun ansvaret for blomsteranretninger, at der hver morgen kommer friske blomster frem i receptionen og på bordene i restauranterne, og at flagene går til tops foran hotellet.

   Peters far døde i 1998..

 

’Million-artikel’

Gennem de seneste fire år har Peter, ved siden af de egne forretninger, haft job som administrerende direktør på Ruths Hotel i Skagen. Her har han formået at videreføre det High Class-renomme, hotellet har haft siden Jørgen Philip-Sørensens epoke. Ikke mindst hotellets gourmet-restaurant står der stor respekt omkring, og Peter har kunnet glæde sig over mange anerkendende ord om restauranten.

   For et par år siden udtalte chefen for Bella Center i København, Arne Bang Mikkelsen, at Hotel Ruth’s restaurant var den ubetinget bedste i hele Kongeriget, og i august i år fik hotellet højeste karakter i en analyse af nogle af verdens bedste restauranter i den svenske business-avis Dagens Industri (søsteravis til dagbladet Børsen):

   ’Arnes udtalelse gjorde et særligt indtryk, fordi han selv driver en fremragende restaurant på Hotel Bella Sky på Amager. Det er stærkt gjort af en konkurrent at udtrykke sig så overvældende om et andet spisested end sit eget,’ mener Peter.

   ’Artiklen i Dagens Industri medførte, at vi i de første 48 timer efter publiceringen modtog bookinger fra Sverige på mere end DKK 400.000, og jeg er sikker på, at den også får effekt til næste sæson,’ oplyser han. ’Lad mig kalde den en million-artikel.’

   Peter har nedbragt underskuddet på Ruths Hotel fra DKK 12,3 millioner i 2010 til et lille plus i år – DKK 300.000.

 

Crew-hotel

Nogen gourmet-restaurant bliver der ifølge Peter næppe tale om på Bühlmann Airport Hotel:

   ’I hvert fald starter vi i det lille niveau,’ siger han. ’Så må vi se hen ad vejen, hvad det hele fører til. I øvrigt findes i Aalborg Lufthavn en udmærket restaurant, der for nylig er blevet opgraderet. Den er beliggende på landside, og den er vore gæster velkomne til at frekventere.’

   Hvorvidt Bühlmann-familien kunne være interesseret i at overtage forpagtningen af lufthavnsrestauranten på et senere tidspunkt, vil Peter ikke kommentere på i dag. ’Det må tiden vise,’ siger han.

   Peter tror, at mange flypassagerer på morgenafgangene utvivlsomt vil benytte sig af hotellet. De forventes at tage til lufthavnen aftenen før afgang, så de ikke skal stresse af sted om morgenen.

   Lufthavnen har indvilget i at holde åbent for check-in frem til midnat, så passagererne både kan få deres boardingkort udleveret om aftenen og få bagagen afleveret.

   Monitors bliver opsat på hotellet, så passagererne kan følge med i eventuelle forsinkelser og i så fald blive liggende i deres senge, indtil det er nødvendigt at stå op.

   En fast kundekreds er hotellet sikret på forhånd. Det gælder besætningerne på de fly, der ankommer til Aalborg om aftenen, og som skal videre næste morgen med samme crew:

   ’Besætninger, der skal have stop-over i mere end én nat, vil utvivlsomt bo inde i byen,’ siger Peter. ’Pigerne (= stewardesserne) skal jo ud at shoppe …’

 

Tog til døren

Udover opførelsen af det kommende lufthavnshotel, hvor projektet snart er virkelighed, har Søren arbejdet med en plan om at få DSB til at forlænge togbanen fra Lindholm, så toget kører helt frem til lufthavnen. For nylig blev en sådan forlængelse godkendt af både DSB og Aalborg Kommune.

   Det projekt forventes at være en realitet et års tid efter, at hotellet bliver taget i anvendelse, og Søren tror, at ’tog til døren’ bliver ensbetydende med en endnu kraftigere stigning i antallet af passagerer. Som Søren selv udtrykker det: ’Når blot passagererne er der, så kommer luftfartsselskaberne af sig selv. Omvendt forholder det sig også sådan, at jo flere flyruter, der udgår fra Aalborg, desto flere passagerer tiltrækkes.’

   De ligger ikke på den lade side i Aalborg!

 

preben@travelpeople.dk

 

 

Aktiv familie

 

Familien Bühlmann Jensen har mange jern i ilden, når det gælder restaurant og hotel. Og mere kommer til, idet ikke blot lufthavnshotellet i Aalborg er et kommende projekt, men allerede i november i år åbner man et plejehjem i Aalborg-forstaden Hasseris. Det opføres i et samarbejde med Aalborg Kommune.

   Hotel Scheelsminde i udkanten af Aalborg er centralnerven hos den foretagsomme familie. Ejendommen, der frem til 1960 var centrum for et stort landbrug, blev den gang købt af Hugo Jensen og omdannet til motel/hotel.

   Sønnen Peter kom i lære som både kok og tjener, og derudover læste han til pilot. Bl.a. fløj han i flere år som kaptajn hos Maersk Air.

   I 2008 overtog datteren Anemette og svigersønnen Danni ledelsen af Hotel Scheelsminde, og det bliver også Anemette og Danni, der får ansvaret for lufthavnshotellet, der åbner i oktober 2014.

   Thomas, en bror til Anemette, har valgt at holde sig helt udenfor hotel- og restaurantbranchen. Han er pilot og arbejder hos North Flying i Aalborg.

   Mona, Peters hustru, driver badehotellet Hjorths Hotel i Kandestederne i Vendsyssel samt Svalegaarden (en fredet købmandsgård i Aalborgs prominente forstad Hasseris), der er en ren selskabsforretning i stil med eksempelvis Sølyst i Klampenborg.

   Herudover kommer ’fremtidens plejehjem’ i et projekt med Aalborg Kommune. Det åbner i november i år.

   Desuden er familien ejer af Hotel Pepita og Hotel Sandvig Havn  i Sandvig på Bornholm, men disse virksomheder drives via forpagtninger.

   I samtlige selskaber er Peter Chr. Jensen bestyrelsesformand.