Jane Strange Nielsen fylder 60 år

JANE STRANGE NIELSEN, indehaver af konferencestedet Sørup Herregaard ved Ringsted, fylder 60 år søndag 10. november.

   Fødselaren har siden 2004 drevet Sørup Herregaard, der hører til blandt de mest professionelle og mest frekventerede af sin art i Danmark. Den tidligere herregård daterer sig fra 1348, hvor den omtales første gang. Gennem årene har den haft skiftende ejere og har bl.a. hørt under Kronen.

   I 1907 blev den nuværende hovedbygning opført, efter at stedet var blevet brandhærget, og i 1980’erne blev gården med avlsbygninger genstand for en restaurering og indrettet som konferencested.

   Sørup Herregaard består i sin nuværende udformning af mere end 100 værelser, restauranter, konferencefaciliteter med plads til 500 mennesker i største mødesal, tennisbaner etc.

   Jane har en bred uddannelse og erfaring fra hotel- og restaurantbranchen, hvor hun har tilbragt hele sit arbejdsliv begyndende med en stilling som inspektør i jazzhuset Tagskægget i Aarhus i en alder af kun 20 år. På vejen frem til Sørup Herregaard har hun været forbi Hotel Marselis i Aarhus, SAS-hotellerne Royal og Scandinavia i København, Sheraton Copenhagen og været direktør for hotellerne Saxildhus i Kolding, Gentofte Hotel, Grand Park i Korsør samt Danhotel i Kastrup.

   Ved valget senere i denne måned stiller fødselaren op til Regionsrådet, fordi hun, som hun selv udtrykker det, ’ikke kan lade være’. At medvirke til at løse andres problemer betragter hun som en dyd.

   Gennem otte år har hun tidligere siddet som beskikket medlem i Den Sociale Ankestyrelse, og i tiden herefter har hun påtaget sig mange andre hverv, bl.a. været aktiv i Vækstforum’s erhvervskreds og været medlem af Regionsbestyrelsen i de regionale arbejdsgiverforeninger, hvor hun fik en grundviden om mange virksomheder i Region Sjælland. Desuden har hun siddet i to grænseoverskridende EU-programmer, hvor Danmark, ifølge Janes opfattelse, får ’meget for lidt’ ud af sit medlemskab. Hun gør gældende, at Danmark ikke fuldt ud ansøger om de midler, landet som EU-medlem har mulighed for at få sin del af, og derfor forsøger hun nu at ’få sæde inde i maskinrummet’ med sigte på at opnå forbedrede resultater som eksempelvis tilskud til vækst, innovation, turisme, infrastruktur og uddannelse på tværs af grænserne. Ligeledes vil hun arbejde for, at flere højtuddannede personer ansættes i små og mellemstore virksomheder, og at der bliver bedre adgang til risikovillig kapital for sådanne virksomheder.

   Endelig vil Jane Strange Nielsen, der har haft kræft tæt på livet, arbejde for, at Danmark får flere privatpraktiserende speciallæger. 

   Reception holdes på Sørup Herregaard på fredag 8. november kl. 13-17. ¤

 

TRAVEL PEOPLE NEWSLETTER – 10NOV2013