Dramatisk CEO-skifte hos Atlantic Airways

 

Magni Arge fyret på gråt papir

 

ET DRAMATISK, men ikke helt uventet, skift af CEO hos Atlantic Airways fandt sted sent lørdag aften 16. november. Magni Arge, selskabets karismatiske CEO gennem 18 år, blev fyret på gråt papir, og allerede mandag morgen sidder den nye CEO, Jørgen Holme (52), i chefstolen.

   Magni, der i december fylder 54 år, tiltrådte stillingen som administrerende direktør hos Atlantic Airways i maj 1995, og der har i alle år stået stor respekt omkring både selskabet og chefen som fagmand – dette til trods for, at han var totalt blottet for erfaring med luftfart, da han overtog jobbet efter Heri Mortensen. Men han lod sig forholdsvis hurtigt indsætte i luftfartens mange kringelkroge og blev snart accepteret af kolleger og konkurrenter som en dygtig chef for det nordatlantiske luftfartsselskab.

   Jørgen Holme var i 1980’erne ansat hos Diners Club og senere i SAS, hvor han havde job som salgs- og marketingchef, ligesom han gjorde tjeneste hos SAS i både Madrid og New York.

   I en to års periode omkring årtusindeskiftet var han ansat i Grønlandsfly, ligeledes i afdelingen for Sales & Markering, hvorefter han har været medlem af ledelsen i Spanair på Mallorca, hvilket selskab gik konkurs i fjor.

   Han betegnes af sine omgivelser som en driftsikker type, der har forståelse for dynamikken i luftfart, hvorfor den almindelige vurdering er, at der med ham som Magnis efterfølger er truffet et sikkert valg. Atlantic Airways får med Jørgen Holme en kompetent chef, lyder det fra flere sider.

 

Ny konkurrent konkurs

I årene frem til 2004 havde Magni Arge Maersk Air som sin hårde konkurrent på hovedruten Færøerne-København, og efter at det A. P. Møller-ejede selskab havde indstillet sin trafik på Færøerne i oktober 2004, skulle der kun gå mindre end et par år, før et nyt selskab ved navn Faroe Jet så dagens lys og begyndte at konkurrere med Atlantic Airways på ruten til København.

   Hvad der specielt ærgrede Magni at konstatere, var, at der blandt initiativtagerne til det nye selskab fandtes tidligere ledende medarbejdere hos Atlantic Airways.

   Imidlertid skulle det snart vise sig, at Faroe Jet ikke havde kræfter til at stå distancen. Efter mindre end et år lukkede selskabet med konkurs til følge. Omkring 1.000 færinger, der havde satset deres sparepenge i Faroe Jet, mistede hver en øre!

  

Nordatlantisk rutenetværk

Hvad Magni præsterede med stor dygtighed og vil blive husket positivt for, var opbygningen af et nordatlantisk rutenetværk med Færøerne som centralpunkt. Herfra udgik ruter til Island, Norge, Skotland og England, og i særlig grad olie- og fiskeindustrien havde stor nytte af disse ruter, ligesom de selvsagt også var til gavn for turismen.

   Både Boeing- og Airbus-fabrikkerne viste stor interesse for Færøerne, der havde meldt ud, at landingsbanen på kun 1.250 meter skulle udvides til 1.800 meter. Begge disse flyfabrikker bankede adskillige gange på døren hos Atlantic Airways for at aftale demonstration af landings-egenskaberne for deres respektive fly, og i oktober 2005 satte et Airbus-fly af typen A-319 for første gang hjulene på den lille, færøske runway. Det var første gang, et fly af den størrelse landede i Vágar-lufthavnen.

   Landingen var vellykket, og Atlantic Airways arbejdede videre på planen om at anskaffe et sådant fly.

 

Tre Airbus-fly

Torsdag 22. marts 2012 landede selskabets nye stolthed i den lille, færøske lufthavn, hvor omkring 1.000 mennesker var mødt frem for at bevidne ankomsten. Et fly af typen Airbus A-319 var blevet bestilt og indgik nu i selskabets flåde.

   Få dage senere blev denne A-319 sat i trafik mellem Færøerne og København, hvorefter Atlantic Airways følte sig som et ’rigtigt luftfartsselskab’.

   Airbus-fabrikkerne fremkom herefter med tilbud om flere fly af typen A-319, og færingerne lod sig friste til at acceptere yderlige to fly. Man regnede på tilbuddene og fandt ud af, at det var en fordel at disponere over mere end ét af disse forholdsvis store fly. Blev der teknik på det ordinære, havde man to i reserve. Derudover var det planen, at de to sidste fly skulle have base i København og fortrinsvis udlejes til charter til danske rejsearrangører m.fl., således at flyudlejning kom til at udgøre et selvstændigt forretningsområde.

   Der blev indgået aftale med Atlantis Rejser på Frederiksberg om ugentlige flyvninger til Egypten, både fra København og Billund, og meningen var, at kontrakten med Atlantis skulle holde det ene fly beskæftiget.

   Den politiske situation i Egypten slog imidlertid hul i disse planer, hvilket vil kunne aflæses på 2013-årsregnskabet hos Atlantic Airways.

   Sandsynligvis bliver den første større opgave for Jørgen Holme at skille sig af med mindst ét af de tre A-319-fly.

 

’Kold luft’

Udover det negative regnskab i kølvandet på de tre Airbus-fly konstateres, at der opstod kold luft mellem Magni og bestyrelsesformand Niels Mortensen fra Dag 1, da Niels, der til daglig er administrerende direktør i indkøbscentret SMS i Thorshavn, i marts i år blev indsat på formandsposten.

   Magni havde nemlig foreslået, at formanden for Færøernes Arbejdsgiverforening, Bergur Poulsen, skulle blive den ny formand hos Atlantic Airways, hvilket synspunkt han lod sive til Færøernes Landsstyre, der med en ejerandel på 65 pct. er suverænt bestemmende i sådanne anliggender.

   Landsstyret valgte imidlertid at overhøre Magnis ønske og aftalte i stedet med Niels, at han skulle overtage formandshvervet.

   Dermed var tonen mellem Niels og Magni slået an fra første dag, og i det forløbne halve år har der, ifølge TRAVEL PEOPLE’s kilder på Færøerne, været flere sammenstød mellem formand og direktør, end der har været samarbejde.

   For iagttagere tæt på Atlantic Airways og selskabets hovedpersoner har det siden Niels Mortensens tiltrædelse som bestyrelsesformand ikke været et spørgsmål om, hvorvidt Magni Arge skulle afskediges, men kun om hvornår.

   Straks efter, at der var indgået en aftale med Jørgen Holme om at efterfølge Magni, skete fyringen.

   Helst ville Landsstyret have haft en færing ved rorpinden, men problemet var, at en person med de rette kvalifikationer til det job ikke var at finde i øgruppen.

   Jørgen Holme har kun villet påtage sig CEO-hvervet hos Atlantic Airways i et til to år, men det var nok til, at Niels Mortensen gik ind for ansættelsen af ham. Det forløb viser, siger iagttagere, hvor vigtigt det har været for Niels Mortensen at få Magni fjernet hurtigst muligt.

   Bestyrelsesformanden sagde søndag formiddag i et interview i Færøernes Radioavis:

   ’Direktionens strategi har været stærkt afvigende fra Bestyrelsens synspunkter, og derfor har der ikke været anden udvej end at afskedige Magni.

   Dertil kommer, at 18 år er megen for lang tid for en CEO i samme virksomhed, og alene det forhold er begrundelse nok for en udskiftning.’

 

TRAVEL PEOPLE NEWSLETTER – 17NOV2013