Preben Kjær ny formand for Luftfartsjournalisterne

 

PREBEN KJÆR blev i dag valgt til ny formand for Danske Flyvejournalisters Klub. Han efterfølger Ejvind Olesen, der har bestridt formandshvervet gennem de seneste 10 år.

   Danske Flyvejournalisters Klub er 78 år gammel - dvs. samme alder, som den afgående formand, der runder de 78 søndag 1. juni.

   'Jeg bestemte mig allerede for nogle år siden til ikke at genopstille, men følte mig dengang presset til at tage endnu en periode og igen endnu en periode,' fortalte Ejvind på dagens generalforsamling. 'Men denne gang havde jeg sagt til mig selv, at nu var det slut. Jeg synes også, at det kun er rimeligt, at yngre kræfter kommer til.'

   Med Preben Kjær som formand er 'yngre kræfter' også kommet til. Preben er 73 - således fem år yngre end Ejvind!

   Preben har i nogle år været klubbens næstformand. I sine yngre dage var han assistent i Zone Redningskorpset og fulgte med over i Falcks Redningskorps, da Zonen blev opslugt af det langt større og mere kapitalstærke Falck.

   Fra at være redder blev Preben inddraget i administrationen hos Falck og udnævntes til korpsets informationschef. I den rolle blev han af daværende programleder i Danmarks Radio, Lars E. Christiansen, inviteret til hver fredag eftermiddag at medvirke i det meget populære program 'Trafikradioen', hvor trafikanterne blev holdt orienteret om trafiksituationen landet over.

   I begyndelsen af 1980'erne blev han ansat hos SAS, hvor han bestred posten som informationschef i en halv snes år, bl.a. på koncernbasis.

 

To årlige events

Tidligere var Danske Flyvejournalisters Klub tæt forbundet til netop SAS, der tit og ofte bød på rejser ud i den store verden til medlemmerne.

   Den praksis indsnævredes gradvis, og i de sidste mange år har foreningens virksomhed hovedsaligt bestået af to årlige arrangementer - en generalforsamling om foråret og en julemiddag i begyndelsen af december, hvilken samtidigt har dannet rammen om uddeling af årets Luftfartspokal. Ikke mindst sidstnævnte arrangement har været populært med deltagelse af luftfartsselskabernes chefer samt pensionerede ditto. For mange har arrangementet været en begivenhed, man har set frem til. Her har man kunnet møde gamle kolleger og venner fra branchen.

   Julemiddagen med pokaluddeling har været sponsoreret fra diverse sider, først og fremmest Københavns Lufthavne A/S og SAS, tidligere tillige af SAS Service Partner, og selvom foreningens bestyrelse som helhed har stået bag arrangementet, så har det ikke været nogen hemmelighed, at det primært har været signeret Ejvind Olesen, der med stor ildhu har været forgrundsfiguren i disse arrangementer.

   På generalforsamlingen i dag pointerede Ejvind, at de faste sponsorer ikke har udlovet deres støtte til kommende arrangementer, og hans bedømmelse var, at det fremover vil blive svært at opnå den fornødne økonomiske opbakning.

   Preben Kjær mente dog, at det nok skal lykkes at skaffe de fornødne sponsorater, og han og den øvrige bestyrelse vil arbejde for et program med flere arrangementer hen over året end blot generalforsamlingen og luftfartspokal-uddelingen i december.

   Det reelle problem for Klubben består i, at der i dag ikke findes egentlige luftfartsjournalister i dansk presse. I medarbejderstaben på selv de store dagblade indgår ikke fagreportere, der har baggrund i luftfart, og som kan betegnes som specialister på det område. Ejvind Olesen, der forlod Berlingske Tidende for en halv snes år siden, må regnes som den sidste virkelige luftfartsjournalist i dansk dagspresse.

   Når det gælder fagpressen, forholder det sig en smule anderledes. Først og fremmest er Ejvind, sine 78 år til trods, stadigvæk aktiv og skriver i magasinet Stand By, hvor han har den meget rammende titel Senior Reporter.

   Skribenterne på magasinet Flyv, der i dag kun findes i digital-udgave, er ligeledes fagfolk, og på nyhedssiten check-in.dk i Hobro har chefredaktøren i skikkelse af Andreas Krog så betydelige kundskaber om luftfart, at han med fuld berettigelse kan kalde sig luftfartsjournalist.

 

Jubilæumsfest

Uanset hvordan bestyrelsen med den nyvalgte formand i spidsen vil planlægge Klubbens fremtid, ligger det i luften, at der satses på afholdelse af et stort jubilæumsarrangement i 2016, når foreningen runder de 80 år. Om det så skal blive det endelige punktum, er for tidligt at udtale sig om.

   Ejvind tilsagde sin støtte til en eventuel jubilæumskomité, hvis en sådan nedsættes.

 

TRAVEL PEOPLE NEWSLETTER - 26MAY2014