Ny CEO i Air Greenland

 

Bestyrelsen valgte det sikre kort ved at ansætte den konstituerede Jakob Nitter Sørensen

 

Af Preben Jack Petersen.

 

 

Air Greenland fik i dag ny CEO, idet Jakob Nitter Sørensen, der har været konstitueret i stillingen siden maj 2017, blev fastansat. Beslutningen herom blev taget på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, som blev holdt på konferencehotellet Crowne Plaza i København. Beslutningen var enstemmig, hedder det i en pressemeddelelse, der udsendtes efter mødet.

   Air Greenland stod pludselig uden CEO, da den hidtidige, Michael Højgaard, blev afskediget med dags varsel. Årsagen til afskedigelsen er aldrig blevet officielt meddelt, men rygter har gjort gældende, at den var et resultat af, at Michael havde indkøbt en brugt helikopter for et millionbeløb, selvom den ikke var i stand til at komme i luften og derfor blot henstod i en hangar. Men uanset de faktiske omstændigheder stillede bestyrelsen sig selv og selskabet i en akut forlegenhed, idet man ikke før afskedigelsen havde sikret sig en efterfølger til Michael. Og den udfordring, der dermed opstod, skulle vise sig mere vanskelig end forventet.

   Trods intensiv annoncering både i Grønland og i de nordiske lande samt engagement af headhunterbureauet O&B indkom kun et meget lille antal ansøgninger, og ingen af disse var ifølge bestyrelsens opfattelse brugbare. Da billedet tilsyneladende ikke ændrede sig, valgte man i dag at udpege den konstituerede Jakob til ordinær CEO.

   Dertil skal siges, at Jakob kan bestyrelsen ikke gå helt fejl af – i hvert fald ikke, når man læser om ham i formand Søren Lennert Mortensens beskrivelse i den udsendte pressemeddelelse:

   Jacob har fungeret i stillingen de seneste ni måneder, i hvilken periode der har været adskillige udfordringer, som Jacob til fulde har levet op til, ligesom han har leveret både til driften og til udviklingen af selskabet.

   Air Greenland står overfor store omstruktureringer i forbindelse med forberedelsen til en ny infrastruktur, og bestyrelsen er enig i, at Jacob er den rette til at lede selskabet igennem forandringerne. Han får nu en vicedirektør ved sin side, hvilken disposition tager sigte på at sikre, at Air Greenland’s omstilling til en ny konkurrencesituation får højeste prioritet.’

   Efter disse rosende ord om Jakob oplyses om ham, at han blev uddannet pilot i år 2000, og at har været ansat i Air Greenland lige siden. Da han overtog CEO-stolen i maj i fjor, kom han fra en ledende stilling som flyvechef med ansvar for flyveoperationen og det flyvende personale. Udover at være flyvechef havde han position som chefpilot og kaptajn på Dash-8-flyene, ligesom han var Training Manager. Frem til september læser han til Post Graduate Degree i Air Transport Management ved City University i London.

 

Nævnes kan tillige, at i timerne efter offentliggørelsen af den pressemeddelelse, hvori udnævnelsen af Jakob blev slået fast, væltede det i stimer ind med lykønskninger både på Facebook og den grønlandske nyhedssite sermitsiaq.ag.

 

TRAVEL PEOPLE NEWSLETTER – 20JAN2018