Vagn Sørensen som mulig ny SAS-formand

 

Af Preben Jack Petersen.

Vagn Sørensen, tidligere vicekoncernchef i SAS, kan udmærket være kandidat til posten som ny bestyrelsesformand i SAS, selvom aviserne ikke har fokuseret på ham, når de har skrevet om mulige emner til formandsposten. De tre skandinaviske regeringer, sammen med det svenske Wallenberg-imperiet, udgør samlet set den bestemmende faktor ved formandsvalget, der finder sted på selskabets generalforsamling i begyndelsen af april.

Generalforsamlingen er udskudt en måned – fra 5. marts til 10. april – angiveligt, fordi ejerne af SAS ikke har kunnet blive enige om et fælles oplæg til forslag om formandskandidat. Diverse aviser har peget på afgåede topfolk i erhvervslivet som kandidat-emner, men Vagns navn har overhovedet ikke været bragt i spil.

’Det minus, Vagn Sørensen fik i karakterbogen på grund af kartelsagen i årene omkring årtusindskiftet, i hvilken A. P. Møller Maersk var den anden part af affæren, må for længst være afskrevet på baggrund af det antal år, der er gået siden, og ligeledes med tanke på de betydende poster i erhvervslivet, han i de forløbne år har bestridt, herunder mange år som bestyrelsesformand såvel i TDC som i Scandic Hotels, den største hotelgruppe i Norden. Endvidere var han, endda med stor succes, koncernchef for Austrian Airlines-selskaberne i første halvdel af 00-erne. Endelig skal noteres, at det i alle år har været et åbent spørgsmål, hvorvidt Vagn var alene om ansvaret på SAS’ side. Det er ofte blevet sagt, at den daværende og nu afdøde koncernchef i SAS, svenskeren Jan Stenberg, egentlige havde hovedansvaret, idet han havde givet projektet det blå stempel.

’Med Vagn Sørensen i formandsædet vil SAS få den mest kompetente bestyrelsesformand nogensinde,’ mener adskillige eksperter, der dog samtidigt minder om, at Fritz Schur gjorde det fremragende, da han i november 2012 satte fagforeningerne skak mat ved at true med betalingsstandsning og efterfølgende konkurs, om ikke fagforeningerne makkede ret. Den fremgang, SAS har været omgærdet af i det seneste årti, kan ifølge samme eksperter som helhed mere tilskrives koncernchefen, svenskeren Rickard Gustafson end bestyrelsen. Rickard og Janne Carlzon vurderes som de to absolut bedste koncernchefer, SAS har haft siden stiftelsen i 1946 – Janne med vægt på tilførsel af idéer og nyskabelser, som var epokegørende for luftfart på global basis, og Rickard med tyngde på stabilitet og rimelig ro på fagforeningerne. Richard har i øvrigt i fjor meldt ud, at han agter at fratræde som koncernchef senest ved udgangen af 2018, og med mindre svenskerne får gennemtrumfet, at der på ny skal være en svensker ved roret, ligger danskeren Lars Sandahl Sørensen godt til som en mulig efterfølger.

’At Vagn Sørensen kender selskabet indefra og er i besiddelse af et klart og nøgternt overblik af internationalt format med hensyn til, i hvilken retning udviklingen går for luftfarten,’ er ifølge branchefolk uomtvisteligt, ligesom det er den almindelige opfattelse, at SAS ofte har haft erhvervsledere til at stå i spidsen for selskabet, selvom disse har været totalt uvidende om luftfart. Det er således ikke kun tidernes økonomiske konditioner, der har bestemt selskabets udvikling.

 

TRAVEL PEOPLE NEWSLETTER – 13FEBR2018