Sexisme og alkoholisme i medieverdenen gennem tiderne

------------------------------------------------------

 

Af PREBEN JACK PETERSEN.

 

 

Med et langt liv i mediebranchen kan jeg selvsagt – desværre – nikke

genkendende til en betydelig del af den beskrivelse om sexisme, som et

hobetal af kvindelige mediefolk på det seneste har lagt navn til – om end

jeg ikke havde forestillet mig problemet i det omfang.

   At der falder nogle upassende og til tider grove bemærkninger ved en

julefrokost eller i forbindelse med en sommerfest, er måske ikke så

mærkeligt med tanke på de kvantiteter alkohol, der ofte konsumeres ved

sådanne arrangementer. Set med mine øjne består problemet dog mere i, at

sexismen også florerer i dagligdagen selv med 'bløde' vendinger som 'Ja,

søde ...' og 'Hej, smukke ...'. Umiddelbart lyder den tiltaleform jo ret

uskyldig, men for den professionelle kvinde må disse fraser være

irriterende at skulle høre på i længden. Og når det gælder den mere grove

af slagsen, så vil jeg sige, at

'TV-Kanonen's forslag til den unge TV-praktikant om sammen at gå ud på

toilettet, som den blev citeret ved Zulu Comedy Galla, måske ikke var det

værste, hvorimod tilføjelsen om, at 'ellers vil jeg ødelægge din

karriere', var modbydelig og bunden af alt. Det var decideret magtmisbrug,

som kunne slå enhver 18-årigs liv i splinter og stykker. Håber, at

'TV-Kanonen' er kommet på bedre tanker siden.

   Selvom den unge dame fik stor succes, læs: respons, med sit

'scene-nummer', kunne resultatet måske have været endnu bedre eller mindst

lige så godt, om hun for flere år siden havde taget en saglig snak om

problemet med HR-afdelingen i Danmarks Radio. Så havde hun selvfølgelig

ikke fået den opmærksomhed, hun fik nu. Men alligevel.

 

48 kvinder og tre mænd

-------------------------

Går man tilbage i tiden, vil man konstatere, at sexisme ikke er nogen ny

foreteelse – specielt ikke i de liberale erhverv som netop mediebranchen,

indenfor rejselivet, på reklamebureauer og deslige. Tidligere var denne

'isme' dog forbundet til alkohol, hvilket den i og for sig fortsat er, men

nu langt fra på samme niveau. Man kan sige, at i de senere år har sexismen

eksisteret på arbejdspladserne - og ikke mindst i Danmarks Radio - såvel i

forbindelse med alkohol som uden.

   For omkring 50 år siden var 48 kvinder og tre mænd ansat på

dameugebladet 'Alt for Damerne'. Chefredaktøren, en mand, der førte sig

frem på en måde, der hurtigt gjorde ham til en markant skikkelse, havde

en ustyrlig trang til 'det svage køn', og han tog sig mange friheder,

ikke mindst i sexisme-henseender, hvilket fik de kvindelige

medarbejdere på bladet til at klage over ham. Paradoksalt nok så man

alligevel næsten dagligt, at når 'guruen' gik i kantinen ca. kl. 12 for at

indtage sin frokost, så styrtede en strøm af de kvindelige medarbejdere i

hælene på ham ikke bare for at sidde til bords med ham, men så sandelig

fordi næsten alle havde et ønske om at sidde så nær chefen som muligt!

   Idet klagerne fortsatte med at indkomme, nogen af dem ovenikøbet ret

alvorlige, fandt Husets ledelse, at nu var nok blevet nok, hvorfor den

pigeglade redaktør blev fyret.

   Han fik dog hurtigt job i et bladhus i Nørre Farimagsgade (det var ikke

A-pressen, som tidligere havde resideret på samme adresse). Herfra blev

redaktøren også fyret - ikke på grund af sine tilnærmelser til

kvinderne, men fordi han havde tømt Udgiverens barskab en fredag, da

man skulle markere de netop offentliggjorte oplagstal, der var positive

for Husets samtlige produkter! Palle, som udgiveren hed, befandt sig på

rejse i udlandet og blev rasende, da han kom hjem og så det tomme

barskab, hvor der havde været flere meget kostbare flasker imellem.

   Redaktøren påtog sig ansvaret og røg ud straks.

   Efter at være gået arbejdsløs i et par år blev den pågældende redaktør

taget til nåde af den ny ledelse i Gutenberghus. Han blev placeret som

chefredaktør for ugebladet 'Hjemmet', men nåede aldrig målet om at

komme på højde med konkurrenten fra Aller, 'Familie-Journalen', der

dengang solgte omkring 400.000 (!!!) eksemplarer om ugen. Derimod

opnåede han, at to af de kvindelige medarbejdere flyttede hjem til ham

i privatboligen i Nordsjælland, hvor de indtog rollen som ‘Fru

chefredaktør XXX’ – dog kun én af gangen!

   Han blev i øvrigt et par år derefter gift med den senest indflyttede af

de to piger.

 

Populær kantine

---------------

Danmarks Radio i Rosenørns Allé var tilbage i 60’erne og 70’erne en 'vild

arbejdsplads' helt uden lov og orden. Ledelsen med Generaldirektørerne

Hans Sølvhøj og siden Laurits Bindsløv i spidsen havde absolut ikke styr

på tropperne, hvor de fleste gjorde, som de selv ville!

   Antallet af seriøse medarbejdere, altså dem der gik udenom både

sexisme og alkoholisme, var åbenbart ikke stort, men en forklaring kan

selvfølgelig være, at man ikke lagde specielt mærke til dem, dels fordi de

passede deres arbejde, hvortil kommer, at de nok holdt sig en smule for

sig selv. I hvert fald forlod de sædvanligvis festerne, inden man kom til

kaffen, og de sad heller ikke i kantinen fra morgen til aften. Det var

medarbejdere som Erik Pouplier, Preben Dich, Otto Leisner samt den ganske

unge Jørgen Mylius, der cyklede til Radiohuset direkte fra sidste skoletime

på Frederiksberg og stod for udsendelsen af det overordentligt populære

ungdomsprogram ved navn 'Efter Skoletid'.

   Pressens Radioavis, som Radioavisen hed dengang, hører dog også med til

de afdelinger, hvor der var styr på tingene, og hvor medarbejderne

passede sit arbejde. Radioavisen skulle jo ‘i luften’ på forhånd

bestemte tidspunkter, og det havde man helt hånd i hanke med lige siden

Niels Grunnets og Palle Lofts tid. Specielt Niels Grunnet var en streng

herre, der ikke tolererede selv et øjebliks forsinkelse, ligesom også det

efterfølgende ‘Aktuelt Kvarter’ altid var ‘på tid’.

   Men mange andre medarbejdere fra de forskellige programafdelinger

havde den meget store kantine på første etage som deres faste

tilholdssted. Den kantine solgte i løbet af en almindelig hverdag

snesevis af kasser med Grøn Tuborg og Carlsbergs Hof. Det var så groft,

at de to gamle damer, der sad ved omstillingsbordet på mezzaninen,

ustandselig stillede om direkte til kantinen, når der blev ringet op

ude fra byen på Central 647, og bestemte, navngivne medarbejdere blev

efterspurgt.

   De to telefondamer, begge forhenværende forstanderinder hos KTAS, sagde

ikke en gang til den, der ringede, at personen, der blev spurgt efter,

sandsynligvis opholdt sig i kantinen. De stillede blot samtalen direkte

videre - næsten pr. Automatik!

 

Taxabon mod kys og kram

------------------------

Stort set enhver udfarende journalist var udstyret med et hæfte med boner

til Taxa og kunne altid ringe efter en bil på 900l, hvis der ikke

lige holdt en ledig vogn udenfor hovedindgangen. Journalister med et

sådant hæfte var eftertragtede af husets unge damer, når disse ikke selv

bestred et job, der inkluderede taxabon-hæfte. Så når de var færdige med

dagens dont, blev kys og kram udvekslet mod en taxabon!

   Hvad det system gennem årene har kostet Statsradiofonien, dvs.

skatteyderne, kan kun Guderne vide. Men de unge damer ville forståeligt

nok hellere hjem med en taxa i stedet for at sidde i en raslende sporvogn

eller S-toget. At den mandlige medarbejder skulle have noget 'lir' til

gengæld, lå i sagens natur!

   Arbejdslivet i Radiohuset var ganske enkelt præget af nævnte druk- og

sexisme-kultur, og hvorfor der ikke er ét eneste menneske, der på et

eller andet tidspunkt fandt på at tage initiativ til at løse det

problem, er i dag komplet uforståeligt. Selvom det for 50 år siden var

almindeligt med drikkeri på danske arbejdspladser, så vidste

virksomhedernes medarbejdere længst inde i sig selv, at det ikke var

særligt sundt med al den alkohol, og chefer i højtrangerede stillinger,

der oftest var akademikere med store, tunge uddannelser bag sig, lod også

som ingenting. Ingen sagde noget. Ingen gjorde noget.

   Folks indtagelse af spiritus var lige så almindeligt som, at solen

skinnede om sommeren, og at sneen faldt om vinteren.

   En person, der fra tid til anden viste sig i Radiohuset, var

afholdskæmpen og pacifisten Lars Larsen-Ledet fra Jylland. Han kom på

besøg, når han skulle interviewes i Radioavisen eller til Aktuelt

Kvarter. Han vidste udmærket, at der blev drukket usandsynligt mange øl

på den arbejdsplads, men han blev holdt langt væk fra kantinen, så han

ikke blev vidne til det sørgelige syn.

   (En søn af ham var journalist Clement Larsen-Ledet, lokalredaktør på

dagbladet Sønderjyden i Aabenraa. Svigerdatteren Camma var

familieminister i Regeringen Krag 1966-68 og borgmester i Aabenraa i årene

1970-86.

   De mennesker, der primært bakkede Larsen-Ledet op, var Indre

Missions-folk i små lukkede samfund, fortrinsvis i Jylland.

   Lars Larsen-Ledet forsøgte tre gange at blive valgt til Folketinget -

to gange for Radikale Venstre og en gang for Socialdemokratiet. Han var

født i 1881 og døde i 1958.)

 

Se og Hør

----------

En arbejdsplads i medieverdenen, som Larsen-Ledet nok ikke ville have

brudt sig synderligt meget om at stifte bekendtskab med, er Se og Hør. Her

gik det hårdt for sig.

   Masser af sex, ganske vist først og fremmest i spalterne, og masser af

druk i redaktionslokalerne var dagligdagen på det blad, der altid havde noget at fejre – glamour eller elendighed. Det var ligegyldigt, om dagens

situation var positiv eller negativ.

   Det var knapt så voldsomt i chefredaktør Thomas Rosenbergs tid, hvor

reporteren Arne Ulriksen var klassens duks. Han blev altid sendt ud

til 'kændisserne' og skulle skrive de pæne historier om Dirch Passer og

andre skuespillere, mens Thomas Rosenberg selv tog sig af hele det

diplomatiske korps - ambassadørerne fra alverdens lande. De var stolte

af at få deres billede i bladet og et par linjer om deres land. Det

sendte de hjem til deres respektive Regeringer, og så fik de et

ekstra kryds i karakterbogen!

   Hvert år arrangerede Se og Hør en fest med stor middag for sine mest

prominente læsere, som Thomas Rosenberg talte til omkring 1.000. Disse

fester løb af stablen skiftevis på d'Angleterre på Kongens Nytorv og

Palace Hotel på Rådhuspladsen.

   Men den dag, Mogens E. Pedersen, Mep kaldet, i 1970 efterfulgte Thomas

Rosenberg som chefredaktør for det kulørte ugeblad i Aller-koncernen i

Vigerslev Allé, skiftede den del af bladverdenen karakter. De fornemme

diplomat-artikler blev udskiftet med de værste gangsterhistorier fra

den københavnske underverden, og både Erik Haaest og Finn Edward lå i

forreste række med de mest gruopvækkende reportager.

  Modefotografen Per Helmer blev hentet ind fra Femina, også et Aller-Blad,

men nu var det ikke længere mode, han skulle fotografere - medmindre

piger uden tøj på var at betragte som en mode.

   Se og Hør har utvivlsomt været en hård arbejdsplads for unge,

kvindelige journalistaspiranter. Det har vi til gode at høre om.

 

Jeppe Kofod

------------

Politikerne er som bekendt begyndt at røre på sig. Ligestillingsminister

Mogens Jensen har bebudet en undersøgelse i samarbejde med diverse

arbejdsgiver-, fag- og brancheforeninger, og der er således håb om, at

denne meget uheldige kultur med både alkoholisme og sexisme bringes til

ophør.

   Men lad os for Guds skyld slippe for amerikanske tilstande, hvor vi

skal til at undersøge, hvem der gjorde hvad for mange år tilbage. Så

kunne en ny 'instruks-kommission' få arbejde i adskillige år fremover.

   MeToo-bevægelsen og den seneste 'storm' i Danmark har skabt en sådan

stemning angående mænds attituder overfor kvinder, at det er lige før, man

som mand ikke vover at rejse sig og på høflig vis trække stolen ud for sin

borddame, når hun skal forlade bordet for et kort øjeblik.

   I sandhedens navn skal også siges, at mange unge damer fra både DR og de store bladhuse selv medvirkede til sexismen derved, at de dystede om at være mest dristigt påklædt, når der skulle være fest. Der var alt fra stærkt opslidsede kjoler og nederdele til stort set helt gennemsigtige bluser uden bh. Det var frækt, men populært.

   Nu har moralen tilsyneladende ændret sig, og vi må anstrenge os for at lægge exismen bag os. Alkoholismen er så det næste problem, men for at få det udryddet, kræves andre ressourcer.

   Håber, Radikale Venstre vil bøje sig og lade Statsministeren have sin

udmærkede Udenrigsminister i fred, uanset hvad der skete for 12 år siden.

Ellers kan man let få en mistanke om, at der bagved De Radikales udspil

ligger en spydig, radikal hilsen til Mette Frederiksen om hendes

selvudnævnelse til Børnenes Statsminister. Jeg synes, at Jeppe Kofod

allerede har lagt sig fladt ned og sagt undskyld tilstrækkeligt mange

gange. ¤