Sterling forårsager ravage i Island

 

Den administrerende direktør i FL Group afgår i protest over opkøbet af Sterling

 

REYKJAVÍK: Den administrerende direktør i det børsnoterede FL Group i Reykjavík, Ragnhildur Geirsdóttir (34), forlader sit job med øjeblikkelig virkning. Meddelelsen gav Ragnhildur tirsdag aften, og hun begrundede sin beslutning med, at hun ikke kan acceptere omstændighederne omkring FL Group’s opkøb af Sterling Airlines A/S.

Ragnhildur oplyser, at bestyrelsesformanden i FL Group, Hannes Smárason (37), har handlet totalt egenrådigt, og at hun ikke vil tage medansvar for købet af det danske luftfartsselskab.

Velinformerede kilder, der befinder sig tæt på FL Group, er af den opfattelse, at FL Group skal betale ikke mindre end DKK 1.500 millioner for Sterling, og det beløb er ifølge Ragnhildurs opfattelse langt over den reelle værdi af det danske selskab.

Det er ikke blevet oplyst, om FL Group skal erlægge betalingen for Sterling i form af kontanter eller med aktier i FL Group, der er ejer af Islands nationale luftfartsselskab, Icelandair. Uanset hvordan betalingen finder sted, fastslår Ragnhildur, at det bliver svært at få økonomisk balance i Sterling Airlines, og under alle omstændigheder anser hun, at det bliver helt umuligt at forrente en investering på DKK 1.500 millioner.

 

Baugur

Investeringselskabet Fons i Reykjavík betalte, efter hvad der tidligere er blevet oplyst, i foråret i år DKK 375 millioner for Sterling til selskabets daværende ejer, det norske rederi og handelshus Fred. Olsen.

I begyndelsen af september overtog Fons desuden Maersk Air, som rederiet A. P. Møller angiveligt har betalt DKK 500 millioner for at slippe af med.

Fons har således overtaget to danske luftfartsselskaber og netto fået en pengekasse indeholdende DKK 125 millioner. De to luftfartsselskaber er man i fuld gang med at fusionere, men allerede inden sammenlægningen er fuldført, sælges den samlede virksomhed til FL Group, ifølge kilder i Island, som nævnt for DKK 1.500 millioner.

I finanskredse i Reykjavík forventes det, at Hannes Smárason bestemmer sig for selv at overtage posten som administrerende direktør, og at hans gode ven, Skarphéðinn Berg Steinarsson, bliver placeret i formandsstolen. Skarpehéðinn sidder i forvejen som menigt medlem af bestyrelsen i FL Group og er desuden administrerende direktør i investeringsselskabet Baugur, der i fjor købte Magasin du Nord i Danmark og for nogle måneder siden tillige Illum i København.

Hannes ejer 36 pct. af FL Group, som i løbet af morgendagen indgiver meddelelse til Fondsbørsen i Reykjavík om købet af Sterling. 

 

TRAVEL PEOPLE NEWSLETTER – 19OKT2005